ผ่าเศรษฐกิจไทยยุค Thailand 4.0

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สร้างธุรกิจให้เป็นต่อด้วย IoT

ดร.วีระ วีระกุล
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ตีแตกการตลาดไทยยุค Digital Economy

คุณสรรเสริญ สมัยสุต
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The Power of Big Data ธุรกิจคิดใหญ่

คุณอภิชญา เตชะมหพันธ์
บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด

แชร์ไอเดีย Start Up ยกระดับธุรกิจรุ่งได้อย่างไร

คุณกรวัฒน์ เจียรวนนท์
บริษัท เอโค่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ติดจรวดธุรกิจ ไปกับเทรนด์เทคโนโลยี

คุณศิริชัย วิวัฒน์สกุลเจริญ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

AGENDA #MainStage

08.00-09.00   ลงทะเบียน

09.00-09.20  ประธานกล่าวเปิดงาน/ ถ่ายภาพ

09.20-10.20  ช่วงที่1 อนาคตเศรษฐกิจไทย4.0

10.20-10.50 Coffee Break

10.50-11.50  ช่วงที่ 2 Collaborating in the digital economy :
why working together is critical for growth

11.50-12.20  แนะนำบูธ ผ่านระบบการถ่ายทอดสด

12.20-13.30 Cocktail / เยี่ยมชม Booth

AGENDA #ENT
AGENDA #SMB